www.eptanisatv.gr
Image default

Χρηματοδοτικά εργαλεία με αγροτικό περιεχόμενο, λύσεις αγοράς τρακτέρ

∆ηµοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα 5 έργα της ∆ράσης Οικονοµικός Μετασχηµατισµός Αγροτικού Τοµέα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια χρηµατοδότησης από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας του ΥπΑΑΤ συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης 510 εκατ. ευρώ.

Τα υποέργα που προκηρύσσονται µε τη σειρά που παρουσιάζονται στην Agrenda είναι:

1) Εκσυγχρονισµός του Πρωτογενούς Τοµέα (98,1 εκ. ευρώ). Στόχος του υποέργου είναι η υλοποίηση επενδύσεων µε προσανατολισµό την πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας. ∆ικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήµατα, επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Συµβολαιακή Γεωργία. Ενδεικτικά οι επιλέξιµες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε αγορά εξοπλισµού, εισαγωγή νέων τεχνολογιών ΤΠΕ και γεωργία ακριβείας, δαπάνες για δηµιουργία αλυσίδων αξίας καθώς και δαπάνες συµβουλευτικής. Ο ελάχιστος προϋπολογισµός κάθε πρότασης προβλέπεται για τις ΜΜΕ στο 0,5 εκ. ευρώ και ο µέγιστος στα 10 εκ. ευρώ για τις µεγάλες επιχειρήσεις, µε το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα µε την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 50 % και στο 75% για επενδύσεις σε ενσώµατα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις (ΜΜΕ) που συνδέονται µε πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 23/05/2022 και λήγει στις 30/09/2022

2) Καινοτοµία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων (181,5 εκατ. ευρώ): ∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι Συλλογικά Σχήµατα, και σχήµατα που εφαρµόζουν Συµβολαιακή Γεωργία. Ενδεικτικά οι επιλέξιµες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε ενεργειακή αναβάθµιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδοµών, αγορά εξοπλισµού, διαχείριση αποβλήτων και προστασία περιβάλλοντος, καθώς και δαπάνες συµβουλευτικής. Ο ελάχιστος προϋπολογισµός κάθε πρότασης προβλέπεται για τις ΜΜΕ στο 0,5 εκ. ευρώ και ο µέγιστος στα 12,5 εκ. ευρώ για τις µεγάλες επιχειρήσεις, µε το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα µε την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 55 %. Υποβολή αιτήσεων: 16/5/2022 έως 30/09/2022.

3) Γενετική Βελτίωση Ζώων (14,7 εκατ. ευρώ): ∆ικαιούχοι των ενισχύσεων είναι σύλλογοι και συνεργατικά σχήµατα και Οργανισµοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων. Ενδεικτικά οι επιλέξιµες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε σράσεις µεταφοράς γνώσεων και ενηµέρωσης, µέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων, συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και δαπάνες συµβουλευτικής. Υποβολή αιτήσεων: 06/06/2022 έως 30/09/2022

4) Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών (166,7 εκατ. ευρώ): ∆ικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήµατα, Οργανώσεις Παραγωγών, Συνεταιρισµοί. Ενδεικτικά οι επιλέξιµες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε εκρίζωση υφιστάµενης φυτείας, προµήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων και προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος στήριξης. Ο ελάχιστος προϋπολογισµός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκατ. ευρώ για ΜΕΕ και ο µέγιστος στο 1 εκατ. ευρώ µε το ποσοστό ενίσχυσης ανάλογα την Περιφέρεια κυµαίνεται περίπου από 60% έως 80%. Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 28/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022

Πράσινος αγρο-τουρισµός (49 εκατ. ευρώ): ∆ικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Νοµικά πρόσωπα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες. Ενδεικτικά οι επιλέξιµες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε ενεργειακή αναβάθµιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδοµών, προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50 %. Αιτήσεις 30/05/2022 έως 30/09/2022.

Από 23 Μαΐου αιτήσεις αγοράς τρακτέρ και οχημάτων

Από τις 23 Μαΐου έως τις 30 Σεπτεµβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις ενίσχυσης στο πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός του Πρωτογενούς Τοµέα», σύµφωνα µε την προκήρυξη που εκδόθηκε προϋπολογισµού 100 εκατ. ευρώ για εκµεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστηµάτων φυτικής και ζωικής παραγωγής. Μέσω του προγράµµατος αυτού, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επιλέξει µέσα από µία ευρεία γκάµα δαπανών, καθώς αυτές κυµαίνονται από τρακτέρ και παρελκόµενα, έως φωτοβολταϊκά και βαριά επαγγελµατικά οχήµατα µηδενικών εκποµπών ρύπων. Σηµειώνεται βέβαια ότι ο φάκελος θα πρέπει να έχει ύψος 500.000 ευρώ και άνω και ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί ο δικαιούχος και στη µεταποίηση των δικών του προϊόντων ή να συνάψει συµβόλαια µε παραγωγούς. Όσον αφορά το ύψος ενίσχυσης. Σύµφωνα µε την προκήρυξη στο συγκεκριµένο πρόγραµµα θα µπορούν να κάνουν αιτήσεις:

α) Συλλογικά Σχήµατα αγροτών.

β) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες: εφαρµόζουν συµβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς:

αα) εφόσον µεταποιούν ή/και εµπορεύονται γεωργικό προϊόν µε παραγόµενο, τελικό γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας των Α’ υλών που χρησιµοποιούνται στην ενισχυόµενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συµβολαιακής γεωργίας,

ββ) εφόσον µεταποιούν ή/και εµπορεύονται γεωργικό προϊόν µε τελικό προϊόν µη γεωργικό προϊόν και κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας του γεωργικού προϊόντος που χρησιµοποιείται, ως Α΄ ύλη, στην ενισχυόµενη επένδυση, είναι γεωργικό προϊόν συµβολαιακής γεωργίας.

γγ) η υποχρέωση εφαρµογής της συµβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συµβόλαια είναι3-ετούς διάρκειας.

δδ) µε την πάροδο 3-ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και εντός προθεσµίας 2 µηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκοµίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή όπου θα τεκµηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση των περιπτώσεων αα) και ββ).

γ) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εµφανίζουν βαθµό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόµενα αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει µετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3-ετής.

δ) ∆ικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νοµικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατοµικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, της παραγράφου 12.1.

Αναλυτικότερα στην πρόσκληση προβλέπονται τα εξής:

Ελάχιστος προϋπολογισµός

Από 500.000 ευρώ έως 3 εκατ. ευρώ για µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Από 1 εκατ. ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ για µεγάλες επιχειρήσεις.
Ύψος ενισχύσεων

∆υτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ιόνια -Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία: 50%
Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο): 75%
Αττική: 40%
Τα παραπάνω ποσοστά αφορούν τις δαπάνες που συνδέονται µε πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Για τις υπόλοιπες δαπάνες ισχύει ο Περιφερειακός Χάρτης Ενισχύσεων

∆απάνες πρωτογενούς τοµέα

α) Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώµατα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις που συνδέονται µε πρωτογενή γεωργική παραγωγή (Καν. 702/2014, Άρθρο 14 του τµήµατος

αα) Κατασκευή και βελτίωση ακινήτων (σε επίπεδο γεωργικών εκµεταλλεύσεων π.χ. στάβλοι, γεωργικές αποθήκες κ.ά.).

ββ) Αγορά µηχανηµάτων και εξοπλισµού, µέχρι το ύψος της αγοραίας αξίας του στοιχείου ενεργητικού.

γγ)Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισµικού υπολογιστών και απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκµετάλλευσης, δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και εµπορικών σηµάτων.

δδ) Μπορούν να υπαχθούν, επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, όπως αυτή ορίζεται στο σηµείο 5 του άρθρου 2 του Καν. 702/2014, στους ακόλουθους τοµείς, τα οποία αφορούν συγκεκριµένα:

Στον τοµέα φυτικής παραγωγής: Εκµεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστηµάτων φυτικής παραγωγής, όπως συµβατική, πιστοποιηµένη -ολοκληρωµένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερµοκήπια, θάλαµοι καλλιέργειας µανιταριών θερµοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.ά.).

Στον τοµέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισµό υφιστάµενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α΄/2012). Συγκεκριµένα υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής.

∆απάνες για οχήµατα

α) Επιλέξιµες είναι οι πρόσθετες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την υπέρβαση των εφαρµοστέων ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων.

β) Επιλέξιµες είναι δαπάνες για την αγορά καινούργιων οχηµάτων για οδικές µεταφορές αγαθών και προϊόντων, µε σκοπό τη συµµόρφωση σε εκδοθέντα ενωσιακά πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά πραγµατοποιείται πριν αυτά τεθούν σε ισχύ.

Για οχήµατα µε µικτό φορτίο έως 3,5 τόνους επιλέξιµα είναι τα ηλεκτρικά οχήµατα, τα οχήµατα µηδενικών εκποµπών CO2 και τα οχήµατα που εκπέµπουν CO2 µικρότερο των 50g/Km.
Για οχήµατα των κατηγοριών Ν1, Ν2 και γενικά το σύνολο των βαρέων οχηµάτων, επιλέξιµα είναι τα βαριά επαγγελµατικά οχήµατα µηδενικών εκποµπών και τα βαριά επαγγελµατικά οχήµατα χαµηλών εκποµπών όπως ορίζονται στον Καν. 2019/1242.
δ) Όταν το κόστος της επένδυσης για την προστασία του περιβάλλοντος µπορεί να προσδιοριστεί στο συνολικό επενδυτικό κόστος ως χωριστή επένδυση, αυτό το κόστος που σχετίζεται µε την προστασία του περιβάλλοντος συνιστά τις επιλέξιµες δαπάνες. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το κόστος της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος προσδιορίζεται µε βάση παρόµοια, λιγότερη φιλική προς το περιβάλλον επένδυση που θα µπορούσε προφανώς να πραγµατοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση. Η διαφορά µεταξύ του κόστους των δύο επενδύσεων προσδιορίζει το κόστος που συνδέεται µε την προστασία του περιβάλλοντος και συνιστά τις επιλέξιµες δαπάνες.

∆απάνες για ΑΠΕ

α) Ο εξοπλισµός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές δεν ενισχύεται ως µεµονωµένη δράση, αλλά ως τµήµα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.

β) Οι επενδύεις σε ΑΠΕ, περιλαµβανοµένης της ηλιακής ενέργειας, θα στηρίζονται σε σχετική µελέτη ενεργειακών απαιτήσεων και στην οποία γίνεται ανάλυση του ποσοστού κάλυψης των αναγκών λειτουργίας της επιχείρησης του δικαιούχου. Βάσει της µελέτης αυτής, γίνεται ανάλυση του τρόπου υποκατάστασης της ενέργειας και εκτιµάται η αποδοτικότητα της επένδυσης υποκατάστασης ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ (kWh παραγόµενης ενέργειας συστήµατος ΑΠΕ /ευρώ επένδυσης, µε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). Η σχετική µελέτη προσκοµίζεται στο αίτηµα πληρωµής που περιλαµβάνει τη δαπάνη των ΑΠΕ.

γ) Οι ενισχυόμενες επενδύσεις χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιώσιμων βιοκαυσίµων που δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιµα φυτά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Δράση σκελετικής υγείας στους μαθητές του 5ου γυμνασίου

Από την Τρίτη, 9 Απριλίου η αυτόνομη λειτουργία της ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

Daily Telegraph: Τα 20 καλύτερα νησιά της Ελλάδας